C C C C A+ A A- X

Октомври 2020г.

Протоколи от проведени съдебни заседания
за периода от 01.10.2020 г. до 31.10.2020 г.

 

1

01.10.2020 г.

Aдминистративно  дело № 1006/2019

Aдминистративно  дело № 296/2020

Aдминистративно  дело № 371/2020

Aдминистративно  дело № 434/2020

Aдминистративно  дело № 578/2020

Aдминистративно  дело № 637/2020

Aдминистративно  дело № 662/2020

Aдминистративно  дело № 680/2020

2

02.10.2020 г.

Aдминистративно  дело № 1325/2019

Aдминистративно  дело № 202/2020

Aдминистративно  дело № 398/2020

Aдминистративно  дело № 406/2020

Aдминистративно  дело № 429/2020

Aдминистративно  дело № 430/2020

Aдминистративно  дело № 664/2020

Aдминистративно  дело № 682/2020

Aдминистративно  дело № 696/2020

Aдминистративно  дело № 698/2020

Aдминистративно  дело № 736/2020

Aдминистративно  дело № 742/2020

Aдминистративно  дело № 769/2020

Aдминистративно  дело № 779/2020

Aдминистративно  дело № 781/2020

Aдминистративно  дело № 790/2020

3

06.10.2020 г.

Aдминистративно  дело № 805/2019

Aдминистративно  дело № 828/2019

Aдминистративно  дело № 1053/2019

Aдминистративно  дело № 248/2020

Aдминистративно  дело № 250/2020

Aдминистративно  дело № 344/2020

Aдминистративно  дело № 388/2020

Aдминистративно  дело № 393/2020

Aдминистративно  дело № 439/2020

Aдминистративно  дело № 489/2020

Aдминистративно  дело № 646/2020

Aдминистративно  дело № 676/2020

Aдминистративно  дело № 697/2020

Aдминистративно  дело № 714/2020

Aдминистративно  дело № 724/2020

Aдминистративно  дело № 737/2020

Aдминистративно  дело № 847/2020

Aдминистративно  дело № 849/2020

4

07.10.2020 г.

Aдминистративно дело № 30/2020

Aдминистративно дело (К) № 36/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 312/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 461/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 523/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 554/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 558/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 591/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 596/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 627/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 630/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 631/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 653/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 654/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 657/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 667/2020

Aдминистративно дело № 671/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 677/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 679/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 681/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 700/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 702/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 703/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 706/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 708/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 710/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 711/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 723/2020

Aдминистративно дело (К) № 766/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 832/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 836/2020

5

08.10.2020 г.

Aдминистративно  дело № 1411/2019

Aдминистративно  дело № 271/2020

Aдминистративно  дело № 349/2020

Aдминистративно  дело № 360/2020

Aдминистративно  дело № 375/2020

Aдминистративно  дело № 376/2020

Aдминистративно  дело № 569/2020

Aдминистративно  дело № 695/2020

Aдминистративно  дело № 699/2020

Aдминистративно  дело № 717/2020

Aдминистративно  дело № 854/2020

6

09.10.2020 г.

Aдминистративно  дело № 25/2020

Aдминистративно  дело № 527/2020

Aдминистративно  дело № 719/2020

Aдминистративно  дело № 773/2020

Aдминистративно  дело № 790/2020

Aдминистративно  дело № 861/2020

7

13.10.2020 г.

Aдминистративно  дело № 940/2019

Aдминистративно  дело № 251/2020

Aдминистративно  дело № 326/2020

Aдминистративно  дело № 440/2020

Aдминистративно  дело № 704/2020

Aдминистративно  дело № 713/2020

Aдминистративно  дело № 718/2020

Aдминистративно  дело № 739/2020

Aдминистративно  дело № 844/2020

Aдминистративно  дело № 846/2020

Aдминистративно  дело № 850/2020

Aдминистративно  дело № 855/2020

8

14.10.2020 г.

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 685/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 701/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 716/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 732/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 738/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 748/2020

Aдминистративно дело (К) № 749/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 767/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 795/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 800/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 822/2020

9

15.10.2020 г.

Aдминистративно  дело № 1140/2018

Aдминистративно  дело № 801/2019

Aдминистративно  дело № 52/2020

Aдминистративно  дело № 293/2020

Aдминистративно  дело № 444/2020

Aдминистративно  дело № 604/2020

Aдминистративно  дело № 743/2020

Aдминистративно  дело № 851/2020

Aдминистративно  дело № 852/2020

Aдминистративно  дело № 853/2020

10

16.10.2020 г.

Aдминистративно  дело № 394/2020

Aдминистративно  дело № 529/2020

Aдминистративно  дело № 746/2020

Aдминистративно  дело № 845/2020

Aдминистративно  дело № 860/2020

11

20.10.2020 г.

Aдминистративно  дело № 709/2019

Aдминистративно  дело № 1173/2019

Aдминистративно  дело № 1213/2019

Aдминистративно  дело № 1426/2019

Aдминистративно  дело № 176/2020

Aдминистративно  дело № 249/2020

Aдминистративно  дело № 378/2020

Aдминистративно  дело № 422/2020

Aдминистративно  дело № 621/2020

Aдминистративно  дело № 675/2020

Aдминистративно  дело № 686/2020

Aдминистративно  дело № 720/2020

Aдминистративно  дело № 761/2020

Aдминистративно  дело № 778/2020

Aдминистративно  дело № 787/2020

Aдминистративно  дело № 816/2020

12

21.10.2020 г.

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 633/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 658/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 712/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 747/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 772/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 789/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 794/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 806/2020

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 870/2020

13

22.10.2020 г.

Aдминистративно  дело № 239/2020

Aдминистративно  дело № 332/2020

Aдминистративно  дело № 341/2020

Aдминистративно  дело № 357/2020

Aдминистративно  дело № 405/2020

Aдминистративно  дело № 528/2020

Aдминистративно  дело № 613/2020

Aдминистративно  дело № 622/2020

Aдминистративно  дело № 651/2020

Aдминистративно  дело № 669/2020

Aдминистративно  дело № 721/2020

Aдминистративно  дело № 762/2020

Aдминистративно  дело № 783/2020

Aдминистративно  дело № 912/2020

Aдминистративно  дело № 921/2020

14

23.10.2020 г.

Aдминистративно  дело № 310/2020

Aдминистративно  дело № 424/2020

Aдминистративно  дело № 760/2020

Aдминистративно  дело № 775/2020

Aдминистративно  дело № 796/2020

Aдминистративно  дело № 803/2020

Aдминистративно  дело № 906/2020

15

27.10.2020 г.

Aдминистративно  дело № 198/2020

Aдминистративно  дело № 458/2020

Aдминистративно  дело № 508/2020

Aдминистративно  дело № 764/2020

Aдминистративно  дело № 788/2020

16

28.10.2020 г.

Aдминистративно наказателно  дело (К) № 744/2020

17

29.10.2020 г.

Aдминистративно  дело № 505/2020

Aдминистративно  дело № 672/2020

Aдминистративно  дело № 683/2020

Aдминистративно  дело № 785/2020

Aдминистративно  дело № 793/2020

18

30.10.2020 г.

Aдминистративно  дело № 469/2020

Aдминистративно  дело № 585/2020

Aдминистративно  дело № 616/2020

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация