П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 09.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на девети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хайгухи Бодикян

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………………..………

и прокурора ………………………………………………………..………..

сложи за разглеждане адм. дело № 801 по описа за 2019 г. ……………

докладвано от съдия Хайгухи Бодикян ………………………………….

на именното повикване в 11:00 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.К.К., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от адв. Г.Г., надлежно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не изпраща представител. От процесуален представител – ст. Юрк.С. К., е постъпила молба с вх.№3533/30.06.2020 г., в която заявява, че не възразява да се даде ход на делото в негово отсъствие и излага съображения по същество.

СВИДЕТЕЛЯТ В.Х.А., при режим на довеждане, се явява лично.

СВИДЕТЕЛЯТ П.Д.М., при режим на довеждане, не се явява.

СВИДЕТЕЛЯТ М.К.Д., нередовно призована, не се явява. Призовката е върната в цялост като длъжностното лице по призоваването е посочило, че по информация на съседи лицето живее в чужбина.

СВИДЕТЕЛЯТ М.Т.Д., редовно призован, не се явява.

СВИДЕТЕЛЯТ В.П.Б., при режим на довеждане, не се явява.

Свидетелите се отстраниха от съдебната зала.

Адв. Г. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв.Г. – Моля да бъдат заличени от списъка на лицата за призоваване свидетелите П.Д.М. и В.П.Б.. За днешното съдебно заседание водим свидетеля П. П.П., която моля да бъде разпитана за същите обстоятелства, посочени в първоначалното искане за допускане на гласни доказателства.

Относно свидетелите М.К.Д. и М.Т.Д. заявявам, че държа съдът да положи усилия те да бъдат доведени за разпит в съдебно заседание, тъй като намирам, че техните показания са особено съществени за правилното решаване на настоящото дело. Свидетелят М.Д. е редовно призован и не е посочил оправдателна причина за неявяването си в съда, поради което считам, че следва да бъде принудително доведен и да му се наложи санкция.

Съдът като взе предвид направеното искане от пълномощника на жалбоподателя за заличаване на свидетелите П.Д.М. и В.П.Б. от списъка на лицата за призоваване и допускане до разпит в днешното съдебно заседание на водения свидетел П. П.П. намира, че следва да уважи същото, като заличи свидетелите П.Д.М. и В.П.Б. от списъка на лицата за призоваване и допусне до разпит в днешното съдебно заседание в качеството на свидетел П. П.П..

Като взе предвид, че свидетелят М.Т.Д. не се явява в днешното съдебно заседание след като е редовно призован съдът счита, че следва да бъде постановено принудителното му довеждане от органите на ОД „Охрана – Бургас“ при ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието. Водим от което съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ЗАЛИЧАВА от списъка на лицата за призоваване лицата П.Д.М. и В.П.Б. в качеството им на свидетели.

ДОПУСКА до разпит в днешното съдебно заседание в качеството на свидетел П. П.П..

ПОСТАНОВЯВА за следващото съдебно заседание свидетелят М.Т.Д. с адрес ***, да бъде принудително доведен от органите на ОД „Охрана – Бургас“ при ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието.

ДА СЕ СЪОБЩИ настоящото определение на Началника на ОД „Охрана – Бургас“ при ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието за организиране на принудителното довеждане.

Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на свидетелите.

Свидетелят В.Х.А. се въведе в съдебната зала.

СВИДЕТЕЛЯТ В.Х.А. – (снета самоличност) Предупреден за отговорността по чл.290 от НК.

Данните за самоличност се снеха от лична карта с №***, издадена от МВР - *** на *** г. , след което същата се върна на свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ В.Х.А. – Познавам бащата на П.К., приятели сме, в една махала сме горе-долу в гр.Х.. П. е съученик с моя син, набори са. П. беше ученик, студент. Помня го от ученическите му години, постоянно се събираха с моя син. След като завърши средно образование П. продължи да учи. Семестриалните такси му ги плащаха родителите. Това нещо го знам от баща му (К.), колеги сме международни шофьори. Първата година работехме заедно. К. беше в Испания, аз отидох в неговата фирма да работя първата година. Работихме около 5-6 месеца. След това той си дойде в България. След това започна в друга фирма пак в Испания в същия град и наоколо бяха гаражите. Това беше около 2015 г. Не зная точно името на фирмата, в която К. отиде да работи. Т. беше шеф на фирмата. Фирмата е в Испания, регистрирана е в България. В Испания фирмата има гараж, офис. М. е жена на Т.. Доколкото знам в Бургас има управител. М. е жена на Т., който е в Испания. Познавам и Т., и М.. Тази фирма плащаше около 1800 евро на К.. Това го знам от К.. Доколкото знам 300 евро му дават на ръка, а другите пари фирмата ги пращаше на сина му (П.). С К. сме колеги, приказваме си постоянно, кой колко получава и т.н. Че кой в гр.Х. не пътува за Турция!? В Турция всичко е по-евтино. Почти всяка седмица си ходим до там. Дори съм бил с К. и П. в Турция. Ходим на кафе, обяд, … това са всички разходи. Сутринта като отидеш в Турция след обяд в 13:00 – 14:00 часа си се върнал. Целта на ходенето в Турция е да се пазарува по-евтино за вкъщи, нафтата е по-евтина. По-евтино е да отидат да напазаруват в гр.Одрин, отколкото в магазина в гр.Х.. синът на К. (П.) и моят син завършиха през 2015 г. Цялото ни семейство присъства на абитуриентския бал на П.. Не помня в кое заведение беше. Имаше доста хора. Ние му дадохме около 300 – 400 лв., нещо от той род. Вещи!? Даваш на детето пари и каквото си иска това си взема. Кой ти подарява вещи!? Почти всички гости на бала му даваха пари. Разходите в Турция са за кафе, обяд, покупки за вкъщи. Най-вече се ходеше заради дизела. В Турция къде издават, къде не издават касови бележки. На пазар кой ще издаде бележка!? И складчетата някъде издават, някъде – не. Аз специално никога не събирам касови бележки. К. превежда заплатата си на сина си с цел да го поддържа. На К. му трябват пари колкото да изкара месеца, в този камион какво да похарчи, постоянно на волана. К. има един син. Първата година съм сигурен, че К. нямаше подписан трудов договор с фирмата в Испания, с която работеше. Оня го е измамил, първата година трудов договор е нямал. Втората година пак се върна във фирмата, тогава имаше трудов договор. Това го знам, както казах постоянно поддържаме връзка с К.. М. е жената на Т., в Испания. М. ***. М. и Т. са братя.

Адв.Г. – Нямам други въпроси към свидетеля.

Свидетелят В.Х.А. се освободи от съдебната зала.

Свидетелят П. П.П. се въведе в съдебната зала.

СВИДЕТЕЛЯТ П. П.П. – (снета самоличност). Предупредена за отговорността по чл.290 от НК.

Данните за самоличност се снеха от лична карта с № ***, издадена от МВР - *** на *** г., след което същата се върна на свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ П. П.П. – Синът ми П. завърши средно образование през 2015 г. Правихме абитуриентски бал. Гостите бяха около 70 човека. Всички гости му дава пликове с пари. Събраха се около 5000 лв. (пет хиляди лева). Той държеше да си купи пистов мотор. С много труд го убедихме да се откаже и да си направи депозит. Освен гостите и други му дадоха пари за бала. Сестра ми със семейството си и брат ми живеят в Испания и те също му изпратиха. Племениците са по-големи от него, всички работят и те му изпратиха пари. Сестра ми е В.П.Б.. Тя живее в Испания от около 18 години. За нейните неща в България се грижим ние, в смисъл ключовете за къщата са оставени в нас. Къщата е старо строителство, някъде се налага да се извършат ремонти, падат тавани. Плащаме им данъците, телевизия „Булсатком“, която гледат в Испания. Парите за всичко това тя ги превеждаше на сметката на П., но заради този проблем вече не смее. Сега като пращат по някого, който се прибира изпращат. Когато синът ми завърши по случай абитуриентския бал целият випуск ходиха в Турция. Естествено ние платихме тази екскурзия, дадохме му пари. Изцяло ние издържаме П.. Баща му заради това е толкова години в Испания, да можем да му осигурим образование. Аз работя в обменно бюро. Имам доходи през всичките тези години, откакто синът ми завърши. Само аз няма как да го издържам. Заплатата ми е 650 лв. Имаме едно дете – П.. Семестриалните такси за висшето образование ги плащаме ние. В момента учи магистратура, пак ние плащаме таксите. Синът ми учи от 2015 г., лятото се дипломира и сега два семестъра е завършил магистратура. Всички семестриални такси досега сме ги плащали ние. Разходите за ежедневни нужди  - храна, дрехи, квартира, ги покриваме ние. Ние живеем заедно. Основно тези пари ги вземаме от заплатите на баща му. К. отиде в Испания да работи, когато П. беше в първи клас. В България се е връщал за лятната отпуска,  примерно за месец или колкото може да си позволи да стои тук. През 2014 – 2016 г. мъжът ми работеше във фирма „МТ-Транс“. Заплатата му в тази фирма беше около 2000 евро (две хиляди евро), в смисъл 1800, нещо такова. На ръка му даваха около 200-300 евро. Другите пари решихме да ги изпраща на сметка на П., понеже той е свободен, ако се наложи нещо да тегли. Тези пари теглеше П. от сметката, заплатата на баща му. Тогава не знаехме, но в последствие разбрахме, че не е имал въобще трудов договор за първата година, когато работеше в тази фирма. Предполага се, че заради това обстоятелство работодателите са настоявали да плащат парите по сметка на близък. Когато НАП направиха ревизията разбрахме кой е внасял тези пари по сметка на П.. Внасяла ги е М.Д. – съпруга на отговорника на фирмата на базата в Испания. Не познавам М.Д.. Предполагам съпругът ми я познава. Живея в гр.Х.. Пътувам често до Одрин. Отнема ми няколко часа. И синът ми, и съпругът ми също ходят. Какви разходи, то не може да огладнееш, за да се храним там, кафе ако пием. Ходим, защото там е в пъти по-евтино – дрехи, храна, гориво. Разходите по пътуването си ги плащаме ние. П. не е имал доходи освен парите, които ние сме му давали. Неговите разходи ги покриваме ние. А. Б. е съпруг на сестра ми В.Б..

Адв.Г. – Нямам други въпроси към свидетеля.

Свидетелят П. П.П. се освободи от съдебната зала.

Адв.Г. – Представям и моля да приемете документи, предоставени от свидетелите – вносни бележки за плащани данъци в полза на сестрата на свидетелката, абонатни договори с „Булсатком“ и писмо от ТД на НАП – Бургас, с което уведомяват К.К., че е открито производство  по сигнали за нарушение на данъчното и осигурителното законодателство срещу „МТ-Транс“ ЕООД. Моля да се изиска справка за развитието и резултатите от извършената от НАП проверка. По данни на моя доверител проверката е концентрирана относно твърденията в неговата жалба, че той е работил на трудов договор, но не са му плащани осигуровки и трудовият договор не е регистриран към НАП и относно извършваните плащания на трудови възнаграждения. Моля да се извърши справка в НБД „Население“ за свидетеля М.Д. относно това дали тя се намира в брак и с кого, както и къде е нейният настоящ адрес. Този факт има значение не само за призоваването й, но и косвено за да установим дали тя наистина живее в Испания и работи във фирмата, за която говориха свидетелите.

Съдът счита, че следва да приеме  като доказателства по делото днес представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства. Съдът като взе предвид представеното писмо за подаден сигнал до ТД на НАП – Бургас, намира, че следва да изиска данни от ТД на НАП – Бургас относно хода на производството, образувано по сигнал вх.№ИТ1-00-916/12.07.2019 г. за извършени данъчни нарушения на „МТ-Транс“ ЕООД и „Пева“ ООД. Съдът намира, че следва да извърши служебна справка в НБД „Население“ относно лицето М.К.Д. като справката съдържа данни за постоянен и настоящ адрес и семейно положение.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото: приходна квитанция №30636/22.06.2020 г. ведно с приходна квитанция №30637/22.06.2020 г. на името на А. Б.; абонатен договор с „Булсатком“ №291970/01.09.2006 г.; протокол от 23.05.2011 г. към абонатен договор №291970; писмо изх.№ИТ1-00-916/04.10.2019 г. от ТД на НАП – Бургас.

ИЗИСКВА от ТД на НАП – Бургас в 7-дневен срок от получаване съобщението на съда да представи по настоящото дело данни относно хода на производството, образувано по сигнал вх.№ИТ1-00-916/12.07.2019 г. за извършени данъчни нарушения на „МТ-Транс“ ЕООД и „Пева“ ООД.

ДА СЕ ИЗВЪРШИ служебна справка в НБД „Население“ за постоянен и настоящ адрес и семейно положение на лицето М.К.Д., като в 7-дневен срок справката се докладва на съдията за извършване на преценка и определяне на адрес за призоваване.

 Адв.Г. – Нямам други искания.

За събиране на доказателства съдът намира, че следва да отложи делото за друга дата и час, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА  делото за 15.10.2020 г. от 10:30 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се пише писмо до Началника на ОД „Охрана – Бургас“ при ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието и до ТД на НАП – Бургас за указанията на съда.

Заседанието приключи в 11:33 часа.

Протоколът се изготви на 09.07.2020 г.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

Секретар: