П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 30.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на тридесети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВА БАЙНОВА

                                                               Членове:  

 

                                  

При участието на секретаря Дорета Атанасова

и  прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 357 по описа за 2020 година 

докладвано от съдия Ива Байнова

на именното повикване в 11.34 часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „КАНИНИ – С.К.“ - Хасково, уведомен от предходното съдебно заседание, се представлява от адв. Н., с пълномощно от преди.

                        ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, уведомен от предходното съдебно заседание, се представлява от старши юрисконсулт В., надлежно упълномощена.

                        Адв. Н. – Да се даде ход на делото.

                        Юриск. В. - Да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Адв. Н. – Госпожо Председател, с оглед дадената ни възможност от предходното съдебно заседание, водим и моля да допуснете до разпит в качеството на свидетел Д. В. А..

                        Юриск. В. - Аз продължавам да твърдя, че тези факти и обстоятелства не следва да се удостоверяват със свидетелски показания, а чрез назначаване на експертиза.

                        Съдът като взе предвид, че в предходното съдебно заседание е дал възможност на жалбоподателя да ангажира гласни доказателства, намира, че следва да допусне до разпит водения от същия Д. В. А., водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                   ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел Д. В. А..

                        Адв. Н. – Нямам искания преди разпита на свидетеля.

                        Юриск. В. - Нямам искания преди разпита на свидетеля.

                        Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на допуснатия свидетел.

                        СВИД. Д. В. А. – /снета самоличност/. Предупреден за отговорността по чл. 290 от НК.

                        Адв. Н. /въпрос/ – Познавате ли С.К., знаете ли какво притежава в сграда на адрес: гр. Х., бул. „Р.“ …, вх. .., били ли сте в този обект и какво е било неговото състояние преди, когато сте ходили?

                        СВИД. Д. В. А. – Познавам С.. За пръв път влязох в помещението през 2008 г., а също и преди две-три години. Тя има помещение на посочения адрес, което е под пътя и етаж, който се явява първи етаж.

                        Адв. Н. /въпрос/ – За какво се ползва помещението?

                        СВИД. Д. В. А. – Ползва се за склад. През 2008 г. и преди две-три години съм помагал за изнасяне на боклуци, които е имало вътре.

                        Адв. Н. /въпрос/ – Към 2017 - 2018 г. в какво състояние беше сутеренното помещение? Правено ли е нещо по отношение на ВиК инсталацията, нещо направи ли Ви впечатление?

                        СВИД. Д. В. А. – Реално е подменен подът, а и са сложени нови тръби, които са PVC тръби за чиста и мръсна вода. Това беше преди две години - две години и половина някъде, тъй като съм помагал за изнасяне на боклуци на мъжа на С., който се казва Д., да изнася боклуци от същото помещение.

                        Адв. Н. /въпрос/ – В какво състояние беше специално ВиК инсталацията и какво беше състоянието на тръбите?

                        СВИД. Д. В. А. – Реално през 2008 г. съм влизал няколко пъти, като съм изнасял материали. Преди две-три години през 2017 г. - 2018 г., когато правеше самия ремонт, вътре имаше течове и тръбите бяха спукани на места, не знам, не съм специалист, но помещението не можеше да се използва, тъй като вътре беше кално. Той не го е използвал, а използваше друго помещение, което е съседно. Тръбите минаваха от северната към източната страна диагонално, а сега той ги е направил успоредно по стените. Чистата вода беше отгоре по тавана, а в момента е вързана пак успоредно по стените от северната към източната, ако не се лъжа.

                        Адв. Н. /въпрос/ – Т.е. били сте в помещението преди ремонта и след ремонта?

                        СВИД. Д. В. А. – Да, бил съм и преди и след ремонта.

                        Адв. Н. /въпрос/ – В момента преди ремонта имаше ли течове от тези тръби?

                        СВИД. Д. В. А. – Преди ремонта имаше течове и помещението беше неизползваемо.

                        Адв. Н. – Моля на свидетеля да се предяви констативния протокол, за да може да изясни какво вижда и какво се е правило.

                        Юриск. В. /реплика/ - Свидетелят разясни къде са минали тръбите, така че и да му се предяви самият констативен протокол, какво би могло да се установи от това?  

                        Адв. Н. /въпрос/ – Направих това искане, тъй като имам въпроси към свидетеля и за по-лесна ориентация на съда. Конкретният ми въпрос е на северната стена спомняте ли си какво беше положението преди ремонта и след ремонта?

                        СВИД. Д. В. А. – Имаше една отвесна мръсна тръба и една, която идваше от ляво на дясно по стената.

                        Адв. Н. /въпрос/ – За каква вода беше – За мръсна или чиста вода?

                        СВИД. Д. В. А. – За мръсна вода.

                        Адв. Н. /въпрос/ – Около нея имаше ли следи от течове?

                        СВИД. Д. В. А. – Да имаше. Мисля, че от две места, ако не се лъжа, все пак са минали две-три години. Имаше течове и това правеше помещението неизползваемо реално.

                        Адв. Н. /въпрос/ – От северната стена тръбата накъде продължаваше, в каква посока?

                        СВИД. Д. В. А. – От ляво на дясно до отсрещната стена на изток.

                        Адв. Н. /въпрос/ – Като стигне на изток, накъде продължаваше тази тръба и докъде стигаше?

                        СВИД. Д. В. А. – Завива по източната и отново продължава на дясно към входа на помещението.

                        Адв. Н. /въпрос/ – По източната стена завива, така ли?

                        СВИД. Д. В. А. – Да, точно така и отгоре също имаше тръби пак за мръсна вода, отгоре от тоалетни сигурно, не знам точно.

                        Адв. Н. /въпрос/ – Отгоре тръбите по източната стена в какво състояние бяха, правиха ли се някакви работи по тях и в какво се изразяваха тези работи?

                        СВИД. Д. В. А. – Преди ремонта бяха видимо за подмяна, в смисъл имаше течове от лявата, от дясната не съм сигурен, но там също са подменени. Нови са тръбите, а преди това не бяха подменени.

                        Адв. Н. /въпрос/ – Има ли части от старите тръби?

                        СВИД. Д. В. А. – Да, отгоре са запазени и новите са надянати в тях и слизат надолу.

                        Адв. Н. /въпрос/ – На мястото на старите тръби се появи нови тръби, така ли да го разбирам?

                        СВИД. Д. В. А. – Да, по същия начин, както бяха преди с единствената разлика, че тогава минаваха напречно, а сега са направени успоредно на стените, така че да няма начин да бъдат ударени или компрометирани.

                        Адв. Н. /въпрос/ – Копали ли са от стените или са изнесени пред стените тези тръби?

                        СВИД. Д. В. А. – Изнесени са пред стените и са хванати с някакви скоби.

                        Адв. Н. /въпрос/ –Де факто преди това, което беше със стари тръби, резултатът такъв ли е, че да са подменени с нови такива?

                        СВИД. Д. В. А. – Да в момента няма течове и всички тръби за чиста и мръсна вода са подменени. Преди това метални бяха тръбите за чистата вода, а сега са PVC, а за мръсната вода бяха компрометирани на няколко места и имаше течове.

                        Адв. Н. – Нямам други въпроси към свидетеля.

                        Юриск. В. /въпрос/ - Казахте, че в момента тръбите се виждат, нали така?

                        СВИД. Д. В. А. – Да, виждат се.

                        Юриск. В. /въпрос/ - Преди да бъдат подменени пак ли се виждаха тези тръби?

                        СВИД. Д. В. А. – Тогава имаше кал и нямаше под, но бяха над земята.

                        Юриск. В. /въпрос/ - Казахте, че 2017 г. - 2018 г. се е случило това?

                        СВИД. Д. В. А. – Преди две години - две години и нещо мисля, че беше, не съм толкова сигурен, в смисъл минало е време.

                        Юриск. В. /въпрос/ - А Вие присъствахте ли на извършването на ремонта или просто имате някакви впечатления от тогава, когато сте влизали?

                        СВИД. Д. В. А. – Влизал съм преди ремонта, а по време на ремонта съм помагал с изхвърляне на някакви боклуци, защото не всеки би желал да помогне за такава работа и съм му помагал. Ние реално се познаваме от 2008 г.

                        Юриск. В. /въпрос/ - Колко често посещавахте помещението по време на ремонта, когато му помагахте?

                        СВИД. Д. В. А. – В рамките на четири - пет месеца мисля, че три или четири пъти съм ходил.

                        Юриск. В. /въпрос/ - За четири - пет месеца в какъв интервал? Всеки ден ли ходехте, през ден, през два?

                        СВИД. Д. В. А. – Имало е моменти, в които съм ходил няколко пъти, имало е моменти, в които няколко месеца не съм ходил примерно. Когато съм му потрябвал, тогава съм ходел.

                        Юриск. В. /въпрос/ - Т.е. не е било всеки ден да ходите да му помагате?

                        СВИД. Д. В. А. – Имало е моменти, в които примерно трябва да се свърши някаква работа, която не може да се свърши за един ден и е трябвало да ходя няколко дни.

                        Юриск. В. /въпрос/ - Бихте ли уточнили, като влезете в сградата, точно къде се намира това помещение – отляво, отдясно, отсреща? Колко помещения са там?

                        СВИД. Д. В. А. – От пътя като влезете има стълби надолу, които отиват в мазето реално и тръгвате надясно. Те са две или три помещения, а това е последното вдясно. Преди реално то беше неизползваемо.

                        Юриск. В. /въпрос/ - Посочихте също, че старите тръби и новите тръби са на различно местоположение. Само това ли е разликата между тях, т.е. само в местоположението им ли е разликата според Вас, с оглед това, което сте възприел преди ремонта и след това? 

                        СВИД. Д. В. А. – Няма абсолютно никаква промяна във включването, в смисъл нови разклонения или нещо от сорта. Само в местоположението има разлика, като за мръсна вода просто не минава през центъра, а е направено отстрани, за да не пречи. Преди минаваше през центъра.

                        Юриск. В. /въпрос/ - А чистата вода?

                        СВИД. Д. В. А. – Чистата вода беше отгоре по тавана, а сега в момента е с мръсната заедно отстрани.

                        Юриск. В. – Нямам други въпроси към свидетеля.

                        Свидетелят Д. В. А. се освободи от съдебната зала.

                        Докладва се молба от жалбоподателя с вх. № 3707/07.07.2020 г., в която във връзка с депозираната молба от ответника с въпроси към експертизата, изразява становище по същите, включително формулира и допълнителни такива.

                        Адв. Н. – Поддържам депозираната молба.

                        Юриск. В. - Не възразявам по отношение на така депозираната молба и поставените в нея въпроси.

                        С оглед направеното от ответника искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с поставени към същата въпроси, съдът, като взе предвид становището на жалбоподателя по тях, както и становището на ответника съответно по формулираните от жалбоподателя допълнителни въпроси, намира, че с оглед правилното изясняване на делото от фактическа страна, следва да назначи съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с всички материали по делото, направи справка в Община Хасково и там, където прецени за необходимо, да отговори на въпросите, описани в молбите и на двете страни, като въпрос № 2 от молбата на ответника, с оглед коректното му задаване, следва да бъде променен, както следва: Има ли издадени строителни книжа относно процесните строително-монтажни работи и ако има, какви?

                        Водим от горното, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото, направи справка в Община Хасково и там, където прецени за необходимо, да отговори на поставените от страните въпроси, формулирани в молба от ответника вх. № 3281/22.06.2020 г. и молба от жалбоподателя вх. № 3707/07.07.2020 г.,  а именно:

                        1. Да опише характеристиките на строежа, предмет на заповедта, както и от коя категория е, какви материали са използвани за извършването му?

                        2. Има ли издадени строителни книжа относно процесните строително-монтажни работи и ако има, какви?

                        3. Да онагледи със скица предвидената по одобрен проект канализация на сградата в частта й отнасяща се до описания строеж в заповедта и сега извършената реконструкция?

                        4. По какъв начин е изпълнен строежът, има ли изпълнени отвори, как са изпълнени, ако има такива, и къде са изпълнени?

                        5. Процесните СМР представляват ли подобряване и/или поддържане в изправност на обекта на жалбоподателя и специално на ВиК инсталацията в него?

                        6. Процесните СМР представляват ли вътрешно преустройство в помещението на жалбоподателя, при което включително: да е засегната конструкцията на сградата; да са извършени дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, които засягат конструкцията на сградата; да е променено предназначението на помещението и натоварванията в него?

                        Вещото лице да работи при възнаграждение в размер на 300 лв. /триста лева/ лв., от които 150 лв. /сто и петдесет лева/ вносими от жалбоподателя и 150 лв. /сто и петдесет лева/ вносими от ответника по сметката за вещи лица на АдмС – Хасково в 7-дневен срок от днес за всяка от страните, като по поименното му определяне, съдът ще се произнесе след внасяне на сумите за възнаграждението му в закрито съдебно заседание. 

                        Адв. Н. – Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

                        Юриск. В. – Аз също нямам други доказателствени искания на този етап.

                        Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което с оглед правилното му изясняване счита, че следва да го отложи за друга дата, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.10.2020 година от 15.00 часа, за която дата страните да се считат уведомени. Вещото лице да се призове след внасянето на сумата определена за възнаграждението му и поименното му определяне от съда.

                        Заседанието приключи в 11.55 часа.

                        Протоколът се изготви на 30.07.2020 година.

 

 

 

     СЪДИЯ:

 

 

 

                                     

     Секретар: