C C C C A+ A A- X

Представяне

І. Административния съд разглежда следните видове дела:

   § Като първа инстанция , съгласно чл. 128 от Административнопроцесуалния кодекс - всички дела по искания за:
- издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;
      - обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс;
      - защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
      - защита срещу незаконно принудително изпълнение;
      - обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;
      - обезщетения за вреди от принудително изпълнение;
      - обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;
      - установяване неистинността на административни актове по този кодекс.

   § Като касационна инстанция - всички дела:
      - образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища, постановени по жалби срещу наказателни постановления, съгласно чл. 63 от Закона за административните нарушения и наказания;
      - образувани по касационни жалби срещу решения на районните съдилища , постановени по жалби срещу решения на Общинската служба за земеделие и гори, съгласно чл. 14 ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 13 ал.6 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

ІІ. Обжалване:

   § Решенията на административните съдилища, постановени като първа инстанция, подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от деня на съобщението , че решението е изготвено.

   § Решенията на административните съдилища постановени като касационна инстанция са окончателни.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация