C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Правила за документиране на  плащане чрез ПОС  терминални   устройства

Правила по възстановяване на надвнесени или неправилно внесени държавни такси или други суми по сметка на Административен съд- Хасково

Молба за възстановяване на суми, внесени по сметка на АдмС- Хасково

Уведомление от вещо лице, че не е регистрирано като самоосигуряващо се лице

Заповед № РД-13-308/12.07.2023 г.( относно съдебна ваканция през 2023г.)

Заповед № РД-13-226/29.05.2023 година (относно споразумение с Адвокатска колегия – Хасково за предоставяне за ползване на копирна техника )

Правила за управление на исканията за упражняване на права от субекти на данни,   адресирани до Административен съд – Хасково

Правила за приемане, проверка и изпращане на електронни документи по делата в Административен съд – Хасково (прилагат се, считано от 01.08.2022 година)

Заповед № РД-13-343/15.07.2022 г.( относно съдебна ваканция през 2022г.)

Заповед № РД-12-129/01.04.2022 г.

Заповед № РД-12-253/04.06.2021 г.

Вътрешни правила за  реда  и организацията при провеждане на стаж от стажант-юристи в Административен съд -Хасково

Стратегически план на Административен съд - Хасково за периода 2020-2024г.

Вътрешни правила за осъществяване на контрол във връзка със събиране на държавни такси, глоби и суми по изпълнителни листове, издадени от Административен съд – Хасково

Заповед №РД-13-288/16.07.2018г.( относно звукозапис на съдебни заседания)

Медийна стратегия

Заповед № РД-13-3/08.01.2018г.( относно достъп до информация по съдебните дела)

Вътрешни правила за работата на съдебните помощници в Административен съд - Хасково

Заповед № РД-13-231/18.10.2015г.( относно случаен избор за разпределение на делата)

Заповед № РД-13-84/04.04.2014г.( относно контролен лист за запознаване със съдебните дела)

Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове на интернет страницата на Административен съд – Хасково

Правила за работа и стандарти за обслужване на гражданите

Правила за използване на видеоконферентни връзки при провеждане на открито съдебно заседание в Административен съд - Хасково

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация