C C C C A+ A A- X

чл.158, ал.2 и чл.181 от АПК

  

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

                               Административен съд – Хасково, на основание чл. 188, вр. с чл.181 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба против разпоредбата на чл.52 от Наредба №5 за чистотата и управление на дейностите по опазване на околната среда на територията на Община Димитровград, по която е образувано адм.дело №984/2020г. по описа на Административен съд – Хасково, насрочено за 17.02.2021г. от 10.30 часа.

 

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

                         Административен съд – Хасково, на основание чл. 188, вр. с чл.181 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на Решение №358/17.12.20г. на Общински съвет – Димитровград, в частта т.II, т.2, подт. 2.1., с която е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2021г. по населени места, както следва: „с.Бодрово – 6.8 промила върху данъчната оценка на недвижимите имоти в рамките на 2021г. по видове услуги, както следва: - за събиране и транспортиране на битови отпадъци – 3,0 промила; - за третиране на битови отпадъци и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 2,8 промила; - за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,0 промила;“  по което е образувано адм.дело №9/2021г. по описа на Административен съд – Хасково, насрочено за 10.03.2021г. от 10.30 часа.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация