C C C C A+ A A- X

Дела с обществен интерес

Решение № 45/10.02.2020 г., постановено по адм. д. № 1324/2019 г. (протест против на чл. 4, ал. 2, б. "д", чл. 7, ал. З, чл. 10, б. "б", чл. 19 в частта "..., за което се заплаща такса в размер определен в чл. 40, т. 19 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги" от Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 04.03.2020 г.

Решение № 802/05.11.2019 г., постановено по адм. д. № 644/2019 г. (протест против чл. 2 ал. 4, чл. 6 т. 7 и чл. 21б, чл. 22 ал. 1 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред на Община Любимец.). Решението е влязло в законна сила на 25.02.2020 г.

Решение № 975/19.12.2019 г., постановено по адм. д. № 658/2019 г. (протест против чл.31, чл.37 и чл.40 от Наредба №11 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Маджарово). Решението е влязло в законна сила на 13.02.2020 г.

Определение от 23.01.2020 г., постановено по адм. д. № 1086/2019 г. (жалба против чл. 32, ал.1, т.3 от акт, наименуван „Прилагане на закона за достъп до обществена информация“ на Община Димово). Определението е влязло в законна сила на 12.02.2020 г.

Решение № 899/06.12.2019 г., постановено по адм. д. № 1022/2019 г. (против чл.15, ал. от 1 до 4; чл.16, т. от 1 до 5; чл.70 и чл.71 от Наредба №27 за управление на отпадъците на територията на Община Любимец). Решението е влязло в законна сила на 06.01.2020 г.

Решение № 827/15.11.2019 г., постановено по адм. д. № 989/2019 г. (против Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Маджарово). Решението е влязло в законна сила на 09.12.2019 г.

Решение № 885/05.12.2019 г., постановено по адм. д. № 978/2019 г. (против чл.49, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.50, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 и чл.69 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 07.01.2020 г.

Определение от 06.11.2019 г., постановено по адм. д. № 890/2019 г. (против чл. 22, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.4 и чл. 46, ал.6 в частта „събиране, транспортиране“ от Наредба №17 за управление на отпадъците на територията на Община Харманли). Определението е влязло в законна сила на 19.11.2019 г.

Определение от 17.09.2019 г., постановено по адм. д. № 889/2019 г. (против чл.47, т.1, т.2, т.3,т.4 и т.5 от Наредба №2 за управление на отпадъците на територията на Община Минерални бани). Определението е влязло в законна сила на 28.09.2019 г.

Решение № 826/15.11.2019 г., постановено по адм. д. № 850/2019 г. (против чл.31, ал.1 в частта относно „…събиране“, чл.31, ал.2, чл.33, ал.1 в частта относно „…събиране…“, чл.35, ал.1 в частта относно „…събиране…“ и чл.35, ал.2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Симеоновград). Решението е влязло в законна сила на 20.12.2019 г.

Решение № 825/15.11.2019 г., постановено по адм. д. № 849/2019 г. (против чл.22, ал.2, чл.27, ал.1 в частта относно „…събиране“, чл.29, ал.1, чл.30, ал.1 и чл.31, ал.1 в частта относно „…събиране…, транспортиране“ от Наредба №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Свиленград). Решението е влязло в законна сила на 30.12.2019 г.

Определение от 07.10.2019 г., постановено по адм. д. № 843/2019 г. (против чл.26 ал.1 в частта „събиране“ и в частта „транспортиране“, чл.28 ал.1 в частта „събиране“, и изцяло чл.35 и чл.36 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стамболово, поради оттегляне на оспорения акт от Общински съвет – Стамболово). Определението е влязло в законна сила на 22.10.2019 г.

Решение №1029/23.12.2019 г., постановено по адм. д. № 809/2019 г. (против чл.49, ал.3 и ал.4, чл.50, т.1-т.5, чл.69, чл.71 ал.1 и чл.73 от Наредба №34 за управление на отпадъците на територията на Община Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 23.01.2020 г.

Решение № 805/05.11.2019 г., постановено по адм. д. № 808/2019 г. (против чл. 2, ал. 1 в частта относно „…и разрешение за разкопаване“, ал. 2, ал. 3 и ал. 4; чл. 3, ал. 1, ал.3 и ал. 4; чл. 4 ал. 2 пр. 3; чл. 10, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 13, ал. 1 в частта „или упълномощени от него длъжностни лица“ от Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите от техническата инфраструктура на Община Ивайловград). Решението е влязло в законна сила на 27.11.2019 г.

Определение от 09.10.2019 г., постановено по адм. д. № 807/2019 г. (против чл. 68, ал. 3 в частта „или оправомощени от него длъжностни лица“ и чл. 74, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково). Определението е влязло в законна сила на 29.10.2019 г.

Решение № 1040/06.01.2020 г., постановено по адм. д. № 806/2019 г. (против Решение №1200 от 26.06.2019г. на ОбС – Свиленград, относно определяне на автогара за начална, междинна и крайна спирка за автобусни линии по маршрутите на движение на автобуси, обслужващи автобусни линии по маршрутни разписания от републиканска, областна и общинска транспортна схема). Решението е влязло в законна сила на 28.01.2020 г.

Решение № 743/27.11.2019 г., постановено по адм. д. № 769/2019 г. (против чл.5, чл.12, ал.2, чл.27, ал.9, чл.31 и чл.36 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 30.12.2019 г.

Решение № 710/25.10.2019 г., постановено по адм. д. № 697/2019 г. (против чл.31 ал.2 и чл.36 от Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково). Решението е влязло в законна сила на 14.11.2019 г.

Решение № 688/16.10.2019 г., постановено по адм. д. № 678/2019 г. (против чл.7, ал.1, т.3, чл.8, т.1 и чл.42, ал.1 от Наредба №2 за опазване на обществения ред на Общински съвет - Димитровград). Решението е влязло в законна сила на 18.11.2019 г.

Решение № 619/09.08.2019 г., постановено по адм. д. № 596/2019 г. (против Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост територията на Община Момчилград). Решението е влязло в законна сила на 20.09.2019 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация