C C C C A+ A A- X

Вещи лица

Национална справка за вещи лица може да направите - тук.

СПИСЪК 
 на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен район на Окръжен съд - Хасково и Административен съд-Хасково за 2020г.
/обн., ДВ Брой 19, 06.03.2020 г./

Съдържание:

---------------------Клас "Криминалистични експертизи"----------------------------------
---------------------Клас "Съдебномедицински експертизи"--------------------------------
---------------------Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"-----------------
---------------------Клас "Съдебно-икономическа експертиза"-----------------------------
---------------------Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"------------------
---------------------Клас "Съдебно-биологични експертизи"-------------------------------
---------------------Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"-----------------
---------------------Клас "Съдебни селскостопански експертизи"--------------------------
---------------------Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"---------------------------
---------------------Клас "Оценителни експертизи"--------------------------------------
---------------------Клас "Други съдебни експертизи"--------------------------------------

 

 

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Хасково, и Административния съд - Хасково, за 2020 г.

1. Клас "Криминалистични експертизи"       ------ Съдържание -----

1.1. Вид: Криминалистични експертизи на писмени доказателства

Валентин Маринов Мишков - Хасково, физикохимични, дактилоскопични, трасологични, балистични, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.

Христо Славчев Кирчев - Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.

Румен Русев Господинов - Димитровград, разузнавач.

1.2. Вид: Трасологични експертизи

Валентин Маринов Мишков - Хасково, физикохимични, дактилоскопични, трасологични, балистични, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.

Христо Славчев Кирчев - Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.

Румен Русев Господинов - Димитровград, разузнавач.

1.3. Вид: Съдебно-балистични експертизи

Валентин Маринов Мишков - Хасково, физикохимични, дактилоскопични, трасологични, балистични, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.

Христо Славчев Кирчев - Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.

Румен Русев Господинов - Димитровград, разузнавач.

1.4. Вид: Дактилоскопни експертизи

Валентин Маринов Мишков - Хасково, физикохимични, дактилоскопични, трасологични, балистични, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.

Христо Славчев Кирчев - Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.

Красимир Петров Цветков - Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.

Румен Русев Господинов - Димитровград, разузнавач.

1.5. Вид: Биометрични криминалистични експертизи2. Клас "Съдебномедицински експертизи"      ------ Съдържание -----

2.1. Вид: Съдебномедицинска експертиза на труп

Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.

2.2. Вид: Съдебномедицинска експертиза на живи лица

Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.

Веселин Георгиев Карагеоргиев - Харманли, лекар-ординатор, специалност "Хирургия".

2.3. Вид: Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.

Мая Иванова Кичева - София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.

Николай Гинчев Тюфекчиев - София, специалист молекулярна биология.

Борис Петров Шахов - София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".

Даниела Рафаилова Замфирова - гр. София, молекулярна биология.

2.4. Вид: Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек по материали на досъдебното и съдебното производство

Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.

Мая Иванова Кичева - София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.

Николай Гинчев Тюфекчиев - София, специалист молекулярна биология.

Борис Петров Шахов - София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".

Даниела Рафаилова Замфирова - гр. София, молекулярна биология.

2.5. Вид: Съдебномедицинска експертиза за телесното здраве

Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.

Веселин Георгиев Карагеоргиев - Харманли, лекар-ординатор, специалност "Хирургия".


2.6. Вид: Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек

Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.

Мая Иванова Кичева - София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.

Николай Гинчев Тюфекчиев - София, специалист молекулярна биология.

Борис Петров Шахов - София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".

3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"      ------ Съдържание -----

3.1. Вид: Съдебно-психиатрична експертиза

Йордан Павлов Михайлов - Хасково, психиатър.

3.2. Вид: Съдебно-психологична експертиза

Д-р Стефка Ангелова Дойкова - Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи.

Мария Стоянова Кирева - Хасково, психолог-консултант.

Красимира Богданова Георгиева – Хасково, магистър по психология, консултативна психология.

Деяна Димитрова Бонева - Хасково, магистър по психология.

Светла Кирилова Бонева - гр.Свиленград, специалност "Психология.Социална психология"

3.3. Вид: Съдебна психолого-психиатрична експертиза

Д-р Стефка Ангелова Дойкова - Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи (само в състава на комплексна експертиза).

3.4. Вид: Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

Йордан Павлов Михайлов - Хасково, психиатър.

Д-р Стефка Ангелова Дойкова - Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи.

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"      ------ Съдържание -----


4.1. Вид: Съдебно-счетоводна експертиза

Елмон Жирай Дайлерян - Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност", експерт-оценител на недвижими имоти.

Мария Лукова Цанева - Хасково, счетоводство и контрол.

Кети Вълкова Райчева - Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.

Руска Милкова Кръстева - Хасково, счетоводител.

Снежанка Ненкова Ненкова - Хасково, счетоводител.

Костадинка Георгиева Ненова - Харманли, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Мими Делчева Иванова - Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.

Красимира Кирилова Иванова - Харманли, експерт съдебно-счетоводни експертизи.

Калин Александров Найденов - Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.

Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, област Хасково, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Иван Григоров Петрунов - Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "Съдебно-счетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ.

Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.

Стефания Добрева Иванова - Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.

Елена Атанасова Вълчева - Димитровград, специалист ТРЗ.

Славяна Христозова Господинова - Харманли, финансово-икономическа и стокова експертиза.

Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.

Дарина Георгиева Кафтанска - Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.

Димо Иванов Бояджиев - Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.

Шинко Георгиев Забунов - Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).

Миглена Велинова Велинова - Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.

Миглена Евгениева Атанасова - Димитровград, съдебно-счетоводен експерт.

Величка Иванова Тодорова - Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.

Светослава Николова Стоянова - Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.

Иван Иванов Георгиев - Хасково, икономист-счетоводител.

Милена Георгиева Тодорова - Хасково, икономист по транспорта.

Харалан Георгиев Василев - Хасково, икономист-счетоводител, видове експертизи: "Съдебно-счетоводни експертизи" и "Съдебна финансово-икономическа експертиза".

Дечко Атанасов Атанасов - Хасково, икономист, специалност "Статистика", вид експертизи: "Съдебно-счетоводни експертизи".

Милена Горанова Зетова - Димитровград, икономист-счетоводител.

Димка Георгиева Георгиева - Харманли, икономист-счетоводител.

Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.

Маргарита Миткова Попова - Стара Загора, банково, застрахователно и осигурително дело, финанси, счетоводство.

Изабела Константинова Николова - Кърджали, банки и банково дело.

Йорданка Тончева Кавръкова - Кърджали, икономика и организация на вътрешната търговия; счетоводство.

Руска Динева Тодорова - Димитровград, икономист, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.

Иванка Колева Вълкова - Димитровград, стопанско управление и администрация; счетоводство, финанси и контрол.

Розалина Петрова Георгиева - Хасково, икономист - организатор на промишленото производство, счетоводител.

Недялко Георгиев Думанов – Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи, икономист, банков служител.

Николай Тодоров Стайков – Хасково, икономист.

Иванка Славчева Янкова – Димитровград, икономист, счетоводител.

Жулиета Михайлова Ламбова – Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.

Таня Ганчева Ангелова – Димитровград, счетоводство и контрол.

Мария Ганчева Кръстева – Харманли, икономист, счетоводител.

Милена Георгиева Пашинова-Иванова – Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения. 

Митко Ангелов Иванов – Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.

Румяна Илиева Бончева – Хасково, икономист, финанси и кредит.

Теодора Недялкова Маркова – Хасково, счетоводство и контрол, счетоводител.

Ася Младенова Котетерова - Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност"

Иванка Канева Иванова -с.Брод, община Димитровград, обл.Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводство и контрол", доп. квалификация "Финанси"

Марина Стаменова Митева - Хасково, магистър, специалност "Счетоводство и контрол"

Елена Йорданова Еленкова - Любимец, обл.Хасково, магистър икономист, специалност "Счетоводство и контрол"

Димитър Петров Байнов - гр.Свиленград, специалност "Счетоводство и контрол"

4.2. Вид: Съдебна финансово-икономическа експертиза

Елмон Жирай Дайлерян - Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност", експерт-оценител на недвижими имоти.

Мария Лукова Цанева - Хасково, счетоводство и контрол.

Кети Вълкова Райчева - Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.

Руска Милкова Кръстева - Хасково, счетоводител.

Снежанка Ненкова Ненкова - Хасково, счетоводител.

Костадинка Георгиева Ненова - Харманли, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Красимира Кирилова Иванова - Харманли, експерт съдебно-счетоводни експертизи.

Калин Александров Найденов - Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.

Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, област Хасково, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

Иван Григоров Петрунов - Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "Съдебно-счетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ.

Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.

Любомир Цветков Йотов - София, икономист, специалност "Международни икономически отношения", експерт по дела в областта на митническата и външнотърговската дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.

Славяна Христозова Господинова - Харманли, финансово-икономическа и стокова експертиза.

Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.

Владимир Георгиев Матеев - Хасково, инженер по горско стопанство.

Дарина Георгиева Кафтанска - Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.

Шинко Георгиев Забунов - Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).

Миглена Велинова Велинова - Хасково, икономист, съдебно-счетоводни експертизи.

Нено Тодоров Ненов - Харманли, оценка на стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.

Миглена Евгениева Атанасова - Димитровград, съдебно-счетоводен експерт.

Виолета Ангелова Динкова - Хасково, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.

Величка Иванова Тодорова - Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.

Светослава Николова Стоянова - Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.

Иван Иванов Георгиев - Хасково, икономист-счетоводител.

Милена Георгиева Тодорова - Хасково, икономист по транспорта.

Харалан Георгиев Василев - Хасково, икономист-счетоводител, видове експертизи: "Съдебно-счетоводни експертизи" и "Съдебна финансово-икономическа експертиза".

Димка Георгиева Георгиева - Харманли, икономист-счетоводител.

Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.

Маргарита Миткова Попова - Стара Загора, банково, застрахователно и осигурително дело, финанси, счетоводство.

Изабела Константинова Николова - Кърджали, банки и банково дело.

Йорданка Тончева Кавръкова - Кърджали, икономика и организация на вътрешната търговия; счетоводство.

Руска Динева Тодорова - Димитровград, икономист, съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.

Цветелина Тодорова Банева - Димитровград, банково дело.

Розалина Петрова Георгиева – Хасково, икономист – организатор на промишленото производство, счетоводител.

Недялко Георгиев Думанов – Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи, икономист, банков служител.

Николай Тодоров Стайков – Хасково, икономист.

Иванка Славчева Янкова – Димитровград, икономист, счетоводител.

Жулиета Михайлова Ламбова – Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.

Таня Ганчева Ангелова – Димитровград, счетоводство и контрол.

Мария Ганчева Кръстева – Харманли, икономист, счетоводител.

Милена Георгиева Пашинова-Иванова – Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения. 

Митко Ангелов Иванов – Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.

Румяна Илиева Бончева – Хасково, икономист, финанси и кредит.

Ася Младенова Котетерова - Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност"

Иванка Канева Иванова -с.Брод, община Димитровград, обл.Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводство и контрол", доп. квалификация "Финанси"

Марина Стаменова Митева - Хасково, магистър, специалност "Счетоводство и контрол"

Елена Йорданова Еленкова - Любимец, обл.Хасково, магистър икономист, специалност "Счетоводство и контрол"

Димитър Петров Байнов - гр.Свиленград, специалност "Счетоводство и контрол"

Маринка Йорданова Веселинова - гр.Пловдив, счетоводител, агроном-лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

4.3. Вид: Съдебно-стокова експертиза

Елмон Жирай Дайлерян - Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност", експерт-оценител на недвижими имоти.

Мария Лукова Цанева - Хасково, счетоводство и контрол.

Кети Вълкова Райчева - Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.

Мими Делчева Иванова - Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.

Красимира Кирилова Иванова - Харманли, експерт съдебно-счетоводни експертизи.

Калин Александров Найденов - Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.

Иван Григоров Петрунов - Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "Съдебно-счетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ.

Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.

Любомир Цветков Йотов - София, икономист, специалност "Международни икономически отношения", експерт по дела в областта на митническата и външнотърговската дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.

Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.

Владимир Георгиев Матеев - Хасково, инженер по горско стопанство.

Димо Иванов Бояджиев - Димитровград, съдебно-счетоводни и съдебно-стокови експертизи.

Величка Иванова Тодорова - Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.

Светослава Николова Стоянова - Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.

Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.

Николай Тодоров Стайков – Хасково, икономист.

Жулиета Михайлова Ламбова – Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.

Таня Ганчева Ангелова – Димитровград, счетоводство и контрол.

Мария Ганчева Кръстева – Харманли, икономист, счетоводител.

Маринка Йорданова Веселинова - гр.Пловдив, счетоводител, агроном-лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

Милена Георгиева Тодорова – гр.Хасково, икономист по транспорта


Розалина Петрова Димитрова – гр.Хасково, икономист – организатор на промишленото производство, счетоводител


Делчо Господинов Делчев – гр. Хасково, счетоводна отчетност

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"      ------ Съдържание -----

5.1. Вид: Съдебна инженерно-техническа експертиза

Петър Ангелов Венков - Хасково, машинен инженер, оценител на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.

Михаил Ангелов Хаджиангелов - Хасково, машинен инженер-електромеханик - минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.

Недялко Атанасов Апостолов - Хасково, специалист "Автомобилен транспорт, трактори и коли", инженерно-технически експертизи.

Станимир Костов Петров - Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.

Никола Тодев Делчев - Хасково, инженер-геодезист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата на земеделски земи.

Лидия Пенчева Господинова - Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.

Татяна Милкова Мирчева - Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

Димчо Стефанов Трендафилов - Харманли, геодезист, строително-технически и оценъчни експертизи.

Димитрия Минкова Желева - с. Динево, община Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.

Петър Танев Ценов - Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.

Инж. Албена Рускова Желязкова - Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.

Инж. Светла Димитрова Стоилова - Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.

Мариана Тодорова Тодорова - Хасково, икономист - организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.

Христо Димитров Щерев - Свиленград, специалност "Технология на машиностроенето и металите", квалификация "Дипломиран стопански ръководител" (мениджър), вид експертизи: "Съдебна инженерно-техническа експертиза" и "Съдебна инженерно-технологична експертиза".

Инж. Драгомир Енев Колев - Хасково, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.

Тихомир Недев Георгиев - Хасково, инженер-геодезист.

Маринка Василева Кавракирова - Хасково, оценител на машини и съоръжения.

Тянко Манолов Хрингов – Димитровград, двигатели с вътрешно горене.

Георги Атанасов Стоянов - гр.Харманли, експолоатация на жп транспорт.

Диана Христова Сепетлиева - гр.Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител "Оценка на недвижими имоти'.

Маргарита Делчева Григорова– гр. Харманли, промишлено и гражданско строителство, оценител

5.2. Вид: Съдебна автотехническа експертиза


Недялко Атанасов Апостолов - Хасково, специалист "Автомобилен транспорт, трактори и коли", инженерно-технически експертизи.

Станимир Костов Петров - Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.

Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.

Петър Танев Ценов - Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.

Грозю Иванов Митев - Хасково, автоекспертизи и оценки.

Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.

Николай Александров Савов – Стара Загора, строителен инженер, автотехнически експерт.

Тянко Манолов Хрингов – гр.Димитровград, двигатели с вътрешно горене5.3. Вид: Съдебна инженерно-технологична експертиза

Недялко Атанасов Апостолов - Хасково, специалист "Автомобилен транспорт, трактори и коли", инженерно-технически експертизи.

Станимир Костов Петров - Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.

Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.

Петър Танев Ценов - Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.

Христо Димитров Щерев - Свиленград, специалност "Технология на машиностроенето и металите", квалификация "Дипломиран стопански ръководител" (мениджър), вид експертизи: "Съдебна инженерно-техническа експертиза" и "Съдебна инженерно-технологична експертиза".

Диана Христова Сепетлиева - гр.Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител "Оценка на недвижими имоти'.

Мариана Тодорова Тодорова – гр. Хасково, икономист – организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти5.4. Вид: Съдебна компютърно-техническа експертиза

Златка Василева Игнатова - Хасково, инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.5.5. Вид: Съдебна строително-техническа експертиза

Лидия Пенчева Господинова - Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.

Татяна Милкова Мирчева - Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

Екатерина Александрова Стоева - Хасково, инженер - промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти.

Димчо Стефанов Трендафилов - Харманли, геодезист, строително-технически и оценъчни експертизи.

Димитрия Минкова Желева - с. Динево, община Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

Емилия Димитрова Пенева - Димитровград, архитект, проектант.

Инж. Албена Рускова Желязкова - Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.

Инж. Светла Димитрова Стоилова - Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.

Мариана Тодорова Тодорова - Хасково, икономист - организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.

Тихомир Недев Георгиев - Хасково, инженер-геодезист.

Диана Христова Сепетлиева - гр.Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител "Оценка на недвижими имоти'.

Кремена Йорданова Цонева – гр. Хасково, архитектура


Деляна Антонова Панайотова – гр. Хасково, архитектура


Валентин Йорданов Маринов – гр. Хасково, архитектура5.6. Вид: Съдебно-пожаротехническа експертиза

5.7. Вид: Съдебно-енергийна експертиза

Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.

 

5.8. Вид: Съдебнооценителска - автотехническа експертиза
Станимир Костов Петров – гр.Харманли, двигатели с вътрешно горене – машинен инженер


Петър Танев Ценов – гр.Димитровград, оценител машини и съоръжения,съдебна авто-техническа експертиза


Маринка Василева Кавракирова - гр.Хасково, оценител на машини исъоръжения


Грозю Иванов Митев – гр.Хасково, автоекспертизи и оценки


Стоян Николов Къналиев – гр.Свиленград, машинен инженер, оценител намашини и съоръжения


Тянко Манолов Хрингов – гр.Димитровград, двигатели с вътрешно горене6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"      ------ Съдържание -----

6.1. Вид: Съдебно-ботаническа експертиза

Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.

Маринка Йорданова Веселинова - гр.Пловдив, счетоводител, агроном-лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

6.2. Вид: Съдебно-зоологическа експертиза

Симеон Асенов Ванчев - Хасково, ветеринарен лекар

6.3. Вид: Съдебно-микробиологична експертиза

6.4. Вид: Съдебно-ентомологична експертиза

Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.


6.5. Вид: Съдебно-екологична експертиза

Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.

Маринка Йорданова Веселинова - гр.Пловдив, счетоводител, агроном-лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"      --- Съдържание ---

7.1. Вид: Съдебно-химическа експертиза

Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.


7.2. Вид: Съдебно-физическа експертиза
7.3. Вид: Съдебна физико-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева – София, д-р по биохимия – специалност „Молекулярна и функционална биохимия“, квалификация – „Биохимия – ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране“, молекулярна биология – ДНК и РНК анализ чрез PCR.

7.4. Вид: Съдебна Химико-Токсилогична/Токсикохимична/ експертиза


8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"      ------ Съдържание -----

8.1. Вид: Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Делчо Петров Дойков - Харманли, ветеринарен техник.

Симеон Асенов Ванчев – гр. Хасково, ветеринарен лекар


8.2. Вид: Съдебно-агротехническа експертиза

Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и зем.земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт

Стефан Любенов Вангелов - Хасково, специалност "Икономика и организация на промишленото производство" - съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция.

Маринка Йорданова Веселинова - гр.Пловдив, счетоводител, агроном-лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

Румяна Борисова Янева – гр. Димитровград, агроном

9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"      ------ Съдържание -----

Татяна Христова Форева - Хасково, специалност "Керамика", допълнителна квалификация - художник в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност.

10. Клас "Оценителни експертизи"      ------ Съдържание -----

10.1  Вид: Оцека на недвижими имоти
Иван Григоров Петрунов - Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "Съдебно-счетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ.

Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.


Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.

Шинко Георгиев Забунов - Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради) - оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

Петър Ангелов Венков - Хасково, машинен инженер, оценител на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.

Лидия Пенчева Господинова - Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.

Татяна Милкова Мирчева - Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.

Екатерина Александрова Стоева - Хасково, инженер - промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти.

Марияна Христова Иванова - Димитровград, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.

Инж. Албена Рускова Желязкова - Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).

Инж. Светла Димитрова Стоилова - Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.

Мариана Тодорова Тодорова - Хасково, икономист - организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.

Инж. Драгомир Енев Колев - Хасково, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.

Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.

Милена Георгиева Пашинова-Иванова – Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения. 

Диана Христова Сепетлиева - гр.Хасково, промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител "Оценка на недвижими имоти"

Маргарита Делчева Григорова – гр. Харманли, промишлено и гражданско строителство, оценител


Блага Романова Димитрова – гр. Пловдив, счетоводство и анализ, оценител на недвижими имоти


Живко Маринов Тилев – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи

10.2. Вид: Оценка на недвижими културни ценности

Никола Тодев Делчев - гр.Хасково, инженер – геодезист, проектант, експерт- оценител на недвижими имоти и сгради- паметници на културата на земеделски земи

10.3. Вид: Оценка на машини и съоръжения

Кети Вълкова Райчева - гр.Хасково, съдебно–счетоводни и икономически експертизи, оценителна експертиза на ДМА /движими вещи/


Огнян Николов Бюлбюлев – гр.Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт оценител на машини и съоръжения, активи –движимо имущество, експерт оценител на земеделски земи и трайните насаждения,експерт оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи,съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи


Мариана Димова Ангелова – гр.Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и др.активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни

Петър Ангелов Венков - гр.Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения


Михаил Ангелов Хаджиангелов - гр. Хасково, машинен инженер - електромеханик - минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.

Станимир Костов Петров – гр.Харманли, двигатели с вътрешно горене –машинен инженер


Стоян Николов Къналиев – гр.Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения


Марияна Христова Иванова – гр.Димитровград, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения


Петър Танев Ценов – гр.Димитровград, оценител машини и съоръжения,съдебна авто-техническа експертиза


Грозю Иванов Митев – гр.Хасково, автоекспертизи и оценки, оценка стойността на автомобили и оценка щети на автомобили


инж. Албена Рускова Желязкова – гр. Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори)

Златка Василева Игнатова – гр. Хасково, инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства

 
Маринка Василева Кавракирова - гр.Хасково, оценител на движими вещи, машини и съоръжения


Милена Георгиева Пашинова – Иванова – гр.Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и
други фактически отношения


Мартин Стефанов Ламбов – гр. Свиленград, счетоводство и контрол, оценителна машини и съоръжения


Петко Михов Михов – гр. Хасково, машинен инженер, експерт на оборотни и дълготрайни активи, сътрудник по управление на индустриални отношения

 

10.4. Вид: Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

Милена Георгиева Пашинова – Иванова – гр.Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения
Мими Делчева Иванова – гр. Димитровград, експерт съдебно – счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист

10.5. Вид: Оценка на търговски предприятия и вземания

Огнян Николов Бюлбюлев – гр.Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт оценител на машини и съоръжения, активи –движимо имущество, експерт оценител на земеделски земи и трайните насаждения,експерт оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи,съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи


Иван Григоров Петрунов – гр.Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация ”съдебно – счетоводен експерт”- лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ, притежава удостоверение за достъп до класифицирана информация


Стефания Добрева Иванова – гр.Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия


Петър Ангелов Венков - гр.Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения

Милена Георгиева Пашинова – Иванова – гр.Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения


Живко Маринов Тилев – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи

10.6. Вид: Оценка на финансови активи и финансови институции

Мариана Димова Ангелова – гр.Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и др.активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни

10.7. Вид: Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са двицими културни ценности

Татяна Христова Форева – гр.София, специалност „Керамика”, допълнителна квалификация -Художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност – оценка на произведения на изкуството

10.8. Вид: Оценка на земеделски земи и трайни насъждения

Огнян Николов Бюлбюлев – гр.Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт оценител на машини и съоръжения, активи –движимо имущество, експерт оценител на земеделски земи и трайните насаждения,експерт оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи,съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи Мариана Димова Ангелова – гр.Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически  експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и др.активи – машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни


Шинко Георгиев Забунов – гр. Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради) – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения

Петър Ангелов Венков - гр.Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения


Никола Тодев Делчев - гр.Хасково, инженер – геодезист, проектант, експерт- оценител на недвижими имоти и сгради- паметници на културата на земеделски земи


инж. Албена Рускова Желязкова – гр. Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори)


инж. Драгомир Енев Колев – гр.Хасково, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър


Стефан Любенов Вангелов- гр.Хасково, специалност „Икономика и организация на промишленото производство” - съдебно стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция – оценител на земи, гори, трайни насаждения, всички видове селскостопанска продукция, всичко свързано със селското стопанство


Петьо Косев Иванов – гр.Димитровград, експерт- оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер- агроном, специалист – маркетинг и мениджмънт

Милена Георгиева Пашинова – Иванова – гр.Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и  други фактически отношения


Маринка Йорданова Веселинова – гр.Пловдив, агроном-лозаро-градинар, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, счетоводител


Румяна Борисова Янева – гр. Димитровград, агроном


Живко Маринов Тилев – гр. Хасково, счетоводна отчетност, оценител на цели предприятия, недвижими имоти и земеделски земи

 

10.9. Вид: Оценка на поземлени имоти в горски територии

Стефан Любенов Вангелов - гр.Хасково, специалност „Икономика и организация на промишленото производство” - съдебно стокови експертизи, агроном,оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция – оценител на земи, гори, трайни насаждения, всички видове селскостопанска продукция, всичко свързано със селското стопанство11. Клас "Други съдебни експертизи"      ------ Съдържание -----

Валентин Маринов Мишков – гр.Хасково, физикохимични, дактилоскопни,трасологически, балистически, почеркови експертизи, техническо изследване на документи и експертиза на видеозапис, съдържание на видеозапис

Мая Иванова Кичева - София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.

Николай Гинчев Тюфекчиев - София, специалист молекулярна биология.

Борис Петров Шахов - София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".

Владимир Георгиев Матеев - Хасково, инженер по горско стопанство, съдебна лесотехническа експертиза.

Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.

Мими Делчева Иванова - Димитровград, експерт съдебно-счетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист, оценител на търговски марки.

Станка Николова Василева - Хасково, социално подпомагане и услуги.

Даниела Рафаилова Замфирова - гр.София, молекулярна биология; молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми, с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни.

Валентина Димитрова Димитрова – гр.Харманли, златар, външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, изкупуване на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и внос

инж. Албена Рускова Желязкова – гр. Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори)


Татяна Христова Форева – гр.София, специалност „Керамика”, допълнителна квалификация -Художник, в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност – оценка на произведения на изкуството


Кремена Йорданова Цонева – гр. Хасково, архитектура

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация