C C C C A+ A A- X

История

§ Административен съд - Хасково е един от 28-те административни съдилища, създаден по силата на параграф 3 от преходните и заключителни разпоредби на Административно - процесуалния кодекс, със седалище и съдебен район, който съвпада със седалището и съдебния район на Окръжен съд - Хасково.

§ На 15 февруари 2007г. положиха клетва и встъпиха в длъжност съдиите от Административен съд - Хасково, след проведен национален конкурс.

§ Съгласно параграф 4 ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс от 01.03.2007г. Административен съд - Хасково започна да образува дела.

§ На 20 март 2009 г. се проведе тържественото освещаване и официалното откриване на новата сграда на Хасковския административен съд.

§ На 30.11.2012г. и 01.12.2012г., в град София, се проведе петата, заключителна среща на председателите на съдилищата – модели и съдилищата – партньори, участващи в проекта “Усъвършенстване на работните процеси в съда”, иницииран от Сдружение “Програма за развитие на съдебната система” и финансиран от Фондация “Америка за България”. На специална церемония по време на срещата, измежду 49 – те участника в проекта, бяха обявени за “съд – модел” по изпълнението на втория План за подобряване работата на съда, нови девет съдилища, един от които и Административен съд – Хасково.    

   Проектът “Усъвършенстване на работните процеси в съда” – План 2 има за свои ключови цели осигуряването на бърз и лесен достъп до правосъдие, създаване на система за управление и контрол на делата, утвърждаване на равнопоставеността на страните по делата, безпристрастността и независимостта на съдилищата, както и повишаване на доверието в работата на съдебната система.    

 Най – ярките резултати от изпълнението на проекта от страна на Административен съд – Хасково са създаването на Информационен център,  чрез който ръководството на съда, предприе сериозни мерки за подобряване на административното обслужване на гражданите и осигуряване на бърз, лесен и ефективен достъп до съдебна информация. Информационният център е разположен на първия етаж на Административен съд- Хасково, като достъп до него е осигурен и за лица с проблеми с придвижването, посредством изградена рампа на входа на съда.

  В информационния център функционира специален софтуер, който осигурява достъп на хора с увреждания на зрението и неграмотни лица до съдебните актове по водени от тях дела, чрез продукт за синтез на речта. Осигурена е бърза ориентация и лесен достъп чрез информационно обезпечаване с всички съдебни бланки, информационни табели, електронни информационни табла, звукови уредби в съдебните зали, звукозапис на протоколите, оборудвана адвокатска стая, актуална интернет страница. Предвидена е възможност за получаване оценка за дейността на Административен съд- Хасково чрез анкета, която е публикувана и на интернет сайта на съда, поставена е пощенска кутия за сигнали срещу корупция.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация