C C C C A+ A A- X

Юни 2020г.

Протоколи от проведени съдебни заседания
за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

 

1

02.06.2020 г.

Aдминистративно дело № 516/2019

Aдминистративно дело № 602/2019

Aдминистративно дело № 698/2019

Aдминистративно дело № 746/2019

Aдминистративно дело № 794/2019

Aдминистративно дело № 916/2019

Aдминистративно дело № 1053/2019

Aдминистративно дело № 1172/2019

Aдминистративно дело № 1213/2019

Aдминистративно дело № 1358/2019

Aдминистративно дело № 1390/2019

Aдминистративно дело № 16/2020

Aдминистративно дело № 19/2020

Aдминистративно дело № 33/2020

Aдминистративно дело № 143/2020

Aдминистративно дело № 174/2020

Aдминистративно дело № 234/2020

2

03.06.2020 г.

Aдминистративно  дело № 1323/2019

Aдминистративно  дело № 30/2020

Aдминистративно  дело № 32/2020

Aдминистративно дело (К) № 36/2020

Aдминистративно дело (К) № 66/2020

Aдминистративно  дело № 68/2020

Aдминистративно  дело № 74/2020

Aдминистративно  дело № 117/2020

Aдминистративно дело (К) № 165/2020

Aдминистративно дело (К) № 196/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 1370/2019

Aдминистративно наказателно дело (К) № 1383/2019

Aдминистративно наказателно дело (К) № 1431/2019

Aдминистративно наказателно дело (К) № 13/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 22/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 55/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 61/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 72/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 73/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 77/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 80/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 87/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 88/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 91/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 97/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 118/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 123/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 131/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 138/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 146/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 154/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 185/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 186/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 188/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 233/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 240/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 253/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 254/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 265/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 270/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 295/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 308/2020

3

04.06.2020 г.

Aдминистративно дело № 290/2019

Aдминистративно дело № 951/2019

Aдминистративно дело № 1007/2019

Aдминистративно дело № 1279/2019

Aдминистративно дело № 1290/2019

Aдминистративно дело № 1313/2019

Aдминистративно дело № 45/2020

Aдминистративно дело № 86/2020

Aдминистративно дело № 162/2020

Aдминистративно дело № 204/2020

Aдминистративно дело № 271/2020

Aдминистративно дело № 273/2020

Aдминистративно дело № 274/2020

Aдминистративно дело № 283/2020

Aдминистративно дело № 306/2020

4

05.06.2020 г.

Aдминистративно дело № 1174/2019

Aдминистративно дело № 1415/2019

Aдминистративно дело № 99/2020

Aдминистративно дело № 125/2020

5

09.06.2020 г.

Aдминистративно дело № 379/2019

Aдминистративно дело № 940/2019

Aдминистративно дело № 1056/2019

Aдминистративно дело № 1093/2019

Aдминистративно дело № 1276/2019

Aдминистративно дело № 1425/2019

Aдминистративно дело № 1426/2019

Aдминистративно дело № 1/2020

Aдминистративно дело № 21/2020

Aдминистративно дело № 44/2020

Aдминистративно дело № 83/2020

Aдминистративно дело № 110/2020

Aдминистративно дело № 114/2020

Aдминистративно дело № 198/2020

Aдминистративно дело № 226/2020

6

10.06.2020 г.

КАНД № 238/2009

Aдминистративно дело (К) № 1394/2019

Aдминистративно дело № 75/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 1113/2019

Aдминистративно наказателно дело (К) № 1199/2019

Aдминистративно наказателно дело (К) № 1376/2019

Aдминистративно наказателно дело (К) № 1379/2019

Aдминистративно наказателно дело (К) № 14/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 15/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 20/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 49/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 54/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 90/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 120/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 157/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 158/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 161/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 172/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 267/2020

7

11.06.2020 г.

Aдминистративно дело № 525/2015

Aдминистративно дело № 587/2019

Aдминистративно дело № 780/2019

Aдминистративно дело № 801/2019

Aдминистративно дело № 826/2019

Aдминистративно дело № 870/2019

Aдминистративно дело № 943/2019

Aдминистративно дело № 1357/2019

Aдминистративно дело № 52/2020

Aдминистративно дело № 153/2020

Aдминистративно дело № 277/2020

8

12.06.2020 г.

Aдминистративно дело № 924/2019

Aдминистративно дело № 223/2020

Aдминистративно дело № 257/2020

Aдминистративно дело № 305/2020

Aдминистративно дело № 369/2020

9

16.06.2020 г.

Aдминистративно дело № 235/2020

Aдминистративно дело № 236/2020

Aдминистративно дело № 248/2020

Aдминистративно дело № 256/2020

Aдминистративно дело № 259/2020

Aдминистративно дело № 302/2020

Aдминистративно дело № 326/2020

Aдминистративно дело № 366/2020

10

17.06.2020 г.

Aдминистративно наказателно дело (К) № 303/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 304/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 318/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 333/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 336/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 358/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 365/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 368/2020

11

18.06.2020 г.

Aдминистративно дело № 42/2019

Aдминистративно дело № 72/2019

Aдминистративно дело № 483/2019

Aдминистративно дело № 512/2019

Aдминистративно дело № 5/2020

Aдминистративно дело № 8/2020

Aдминистративно дело № 35/2020

Aдминистративно дело № 94/2020

Aдминистративно дело № 229/2020

Aдминистративно дело № 297/2020

Aдминистративно дело № 327/2020

Aдминистративно дело № 357/2020

Aдминистративно дело № 370/2020

12

19.06.2020 г.

Aдминистративно дело № 525/2015

Aдминистративно дело № 696/2019

Aдминистративно дело № 935/2019

Aдминистративно дело № 1174/2019

Aдминистративно дело № 1416/2019

Aдминистративно дело № 25/2020

Aдминистративно дело № 202/2020

Aдминистративно дело № 216/2020

Aдминистративно дело № 241/2020

Aдминистративно дело № 313/2020

Aдминистративно дело № 321/2020

Aдминистративно дело № 435/2020

13

23.06.2020 г.

Aдминистративно дело № 1219/2019

Aдминистративно дело № 1362/2019

Aдминистративно дело № 178/2020

Aдминистративно дело № 222/2020

Aдминистративно дело № 246/2020

Aдминистративно дело № 250/2020

Aдминистративно дело № 335/2020

Aдминистративно дело № 351/2020

Aдминистративно дело № 392/2020

14

24.06.2020 г.

Aдминистративно дело № 121/2020

Aдминистративно дело № 183/2020

Aдминистративно дело (К) № 106/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 156/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 261/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 262/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 266/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 316/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 320/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 340/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 346/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 347/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 361/2020

Aдминистративно наказателно дело (К) № 389/2020

15

25.06.2020 г.

Aдминистративно дело № 397/2019

Aдминистративно дело № 1033/2019

Aдминистративно дело № 1070/2019

Aдминистративно дело № 50/2020

Aдминистративно дело № 58/2020

Aдминистративно дело № 64/2020

Aдминистративно дело № 181/2020

Aдминистративно дело № 206/2020

Aдминистративно дело № 224/2020

Aдминистративно дело № 278/2020

Aдминистративно дело № 324/2020

Aдминистративно дело № 352/2020

Aдминистративно дело № 380/2020

16

26.06.2020 г.

Aдминистративно дело № 922/2019

Aдминистративно дело № 448/2020

Aдминистративно дело № 473/2020

Aдминистративно дело № 481/2020

17

30.06.2020 г.

Aдминистративно дело № 379/2019

Aдминистративно дело № 828/2019

Aдминистративно дело № 1038/2019

Aдминистративно дело № 1121/2019

Aдминистративно дело № 1194/2019

Aдминистративно дело № 174/2020

Aдминистративно дело № 212/2020

Aдминистративно дело № 249/2020

Aдминистративно дело № 276/2020

Aдминистративно дело № 279/2020

Aдминистративно дело № 331/2020

Aдминистративно дело № 384/2020

Aдминистративно дело № 395/2020

Aдминистративно дело № 436/2020

Aдминистративно дело № 472/2020

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация